இதுதான்டா சொர்க்கம்

பொன்னொளிப் பித்தரும்,  பிரதான சிஷ்யக்கேடியும் பாலைவனத்தில் தொலைந்து போய்விட்டனர். 

பல நாட்கள் அலைந்து திரிந்தபின் ஒரு உயரமான சுவரை அடைந்தனர். அதன் மறுபக்கத்திலிருந்து மலர்களின் நறுமணமும், சுவையான பழங்களின் வாசமும் வந்தன. நீரோடையின் சலசலப்பும் கேட்டது. அற்புதமான சோலை சுவருக்கு அப்பால் இருப்பது புரிந்தது.

பொன்னொளிப் பித்தர் குனிந்து கொண்டார். அவர் முதுகின் மீது ஏறிய பிரதான சிஷ்யக்கேடி மறுபக்கம் குதித்துவிட்டான்.

மிகவும் சந்தோஷமாகிவிட்ட  பொன்னொளிப் பித்தர், "விட்டதடா தொல்லை, இதுதான்டா சொர்க்கம்!" என்று கூறிக் கொண்டே பாலைவனத்திற்குள் தனியாக நடக்க ஆரம்பித்தார்.

Tamil Author Term
Tamil Content Terms