சுவருக்கு அப்பால்

மக்கானந்தரும். ஒரு சிஷ்யக்கேடியும் பாலைவனத்தில் தொலைந்து போய்விட்டனர். 

பல நாட்கள் அலைந்து திரிந்தபின் ஒரு உயரமான சுவரை அடைந்தனர். அதன் மறுபக்கத்திலிருந்து மலர்களின் நறுமணமும், சுவையான பழங்களின் வாசமும் வந்தன. நீரோடையின் சலசலப்பும் கேட்டது. அற்புதமான சோலை சுவருக்கு அப்பால் இருப்பது புரிந்தது.

மக்கானந்தர் குனிந்து கொண்டார். அவர் முதுகின் மீது ஏறிய சிஷ்யக்கேடி சுவருக்கு மறுபக்கம் குதித்துவிட்டான்.

மிகவும் சந்தோஷமாகிவிட்ட மக்கானந்தர் மீண்டும் பாலைவனத்திற்குள் ஓடிச் சென்று காணமல் போனவர்களைக் கண்டுபிடித்து, சோலையைப் பற்றிக் கூற ஆரம்பித்தார்.

(மறுஆக்கம் செய்யப்பட்ட சென் கதை)

Tamil Author Term
Tamil Content Terms