பெண்ணும், சிங்கமும்

முன்னொரு காலத்தில் ஓர் அடிமை ஓர் இளம்பெண்ணை காதலித்தான். அவள் ரோமானிய சக்கரவர்த்தியின் - சீசரின் -  மகள். கொதித்துப் போன சீசர், அடிமையைக் கைது செய்து, அக்கால வழக்கப்படி, ஒரு போட்டி மைதானத்தில் நிறுத்தினான்.

அங்கே இரண்டு மூடப்பட்ட ரகசியக் கதவுகள். ஒரு கதவின் பின்னே பேரழகியான நாட்டியக்காரி ஒருத்தி. மற்றொரு கதவின் பின்னே பசித்த சிங்கம் ஒன்று. 

"நீ சிங்கம் இருக்கும் கதவைத் திறந்தால் அதற்கு இரை ஆவாய். நாட்டியக்காரி இருக்கும் கதவைத் திறந்தால் அவளை மணந்து கொண்டு சுதந்திரமாக வாழ்வாய்," என்று ஆணையிட்டான் மாமன்னன்.

எந்தக் கதவின் பின்னே யார் உண்டு என்ற ரகசியம் அரசனுக்கும், இளவரசிக்கும் மட்டுமே தெரியும். அடிமைக் காதலன் கண்களால், தன் காதலியான இளவரசியிடம் உதவி கேட்டான். அவளும் கண்களால் வலது பக்கக் கதவை திறக்கச் சொல்லி சாடை காட்டினாள்.

அடிமை உற்சாகமாக வலது பக்கக் கதவைத் திறந்தான்.

என் மனைவியிடம் இக்கதையைச் சொன்னேன். 

ஒரு வினாடி கூட தயங்காமல், "வலது பக்கக் கதவிற்குப் பின்னால் சிங்கம்தான் இருந்திருக்கும்," என்றாள். 

"ஏன் அப்படிச் சொல்கிறாய்?" என்று திகைப்புடன் கேட்டேன். 

"எந்தப் பெண்ணும் தன் காதலனை, கணவனை வேறொருத்திக்குத் தருவதை விட சிங்கத்திடம் தரவே விரும்புவாள். நான் இளவரசியாக இருந்தால், கண்டிப்பாக உங்களை சிங்கத்திடம்தான் தருவேன்," என்று அருள்வாக்கு தந்தாள்.

(மறுஆக்கம் செய்யப்பட்ட ஐரோப்பியக் கதை)

Tamil Author Term
Tamil Content Terms